Produktspecifikation FleetBoard Portal

Version 1.2

2022-11-10

1 Generellt:

1.1 Inledning

Bästa kund! I detta dokument hittar du de viktigaste funktionerna och tjänsterna för produkten Fleetboard från Daimler Truck AG. Informationen tillhandahålls för ditt bruk. Den gör inte anspråk på att vara fullständig, eftersom tjänsterna är föremål för ständig vidareutveckling. Indikationerna på fordonets instrumentpanel ska alltid beaktas. Det gäller framför allt för alla indikeringar kopplade till FleetBoard, i synnerhet i den nya tjänsten FleetBoard Portal.

1.2 FleetBoard-tjänsterna

De Fleetboard-tjänster som erbjuds av Daimler Truck AG är en kombination av en (eller flera) maskinvarukomponenter i fordonet (sensorerna kan samla in fordons-, färd- och positionsdata och överföra eller ta emot data via mobilnätet), och tjänster som tillhandahåller dessa data via https://my.fleetboard.com. Via fordonets CAN-buss får man åtkomst till lastbilens elektroniksystem. Fordons-, färd- och uppdragsdata överförs sedan via mobilnätet till servrarna. Via servern tillhandahålls all viktig lösenordsskyddad information om vagnparken via internet. Kunden loggar in med sina personliga inloggningsuppgifter i sin markerade produktgrupp och har då tillgång till de insamlade uppgifterna.

FleetBoard-tjänsteportföljen är avsedd för fordon med konventionell dieseldrift eller med batterielektrisk drift. Mer detaljerad information finns i tjänstebeskrivningarna.

När maskinvaran har installerats kan ett brett urval av individuella tjänster väljas ut och avropas av transportföretaget efter behov. En beskrivning av de enskilda tjänsterna finns i ett särskilt avsnitt (kapitel 2).

1.3 Fleetboard Portal


Fleetboard Portal är en webbaserad applikation, som kan nås via https://my.fleetboard.com. Information och data presenteras på olika sätt. Större datamängder kan presenteras på ett överskådligt och transparent sätt i en  listvy. För en djupare analys kan ytterligare information om registrerade data visas via  detaljvyer. Dessutom är sidopanelens vy tillgänglig. På denna visas också aktuella data från olika tjänster. 

Vid registrering av grunddata är det viktigt att ange grupper (t.ex. resursgrupp, förargrupp, geografisk grupp etc.) och att användare anvisas till grupperna (t.ex. chaufförer till en förargrupp). På så sätt kan antingen enskilda dataposter tilldelas en grupp (t.ex. anvisning av en chaufför direkt till en förargrupp) eller så kan flera dataposter slås samman till en grupp (t.ex. flera val av chaufförer och anvisning till en förargrupp).

Dessutom finns tjänster med övergripande funktionalitet tillgängliga, som exempelvis

Sökfunktioner för fulltextsökning i listvyer

Exportfunktion för visat innehåll i en listvy som en CSV-fil, i Excel-format eller som PDF

Välj datum och klockslag samt tidsperioder

Datumfilter och periodfilter för begränsning av relevanta poster i listvyn

Filterfunktion via olika parametrar i listvyn

1.4 Registrering, behörigheter och roller

1.4.1 Tenantfunktion och vagnparkslogik

I den nya Fleetboard-portalen finns en ny logiknivå, den så kallade ”Tenant”-nivån ("på svenska klientnivån"). En Tenant kan tilldelas fordon från olika vagnparker. För varje Tenant samlas ytterligare information in, t.ex. en Tenant-beteckning, en adress och ägarinformation om varje Tenant Owner. Denna information visas endast i Fleetboard-portalen och den påverkar inte andra system eller processer, t.ex. avtal eller redovisning. Fullständig administration av systemet, hantering av användarrättigheter och adminstration av rollerna sker i Tenant genom Tenant Ownern.

Grafik 1

1.4.2 Registrering och hantering av inbjudan

Varje användare av Fleetboard-portalen behöver en egen e-postadress för att kunna registrera sig.

Den som är Tenant Owner får en inbjudan till sin tenantfunktion via e-post från sin avtalspartner. Genom att acceptera inbjudan kan en person registrera sig i portalen och får då tillgång till alla rättigheter som är kopplade till Tenant-rollen. Denna person ansvarar för de övriga rättigheterna och rolltilldelningen för alla användare inom sin Tenant-funktion.

Efter den första inloggningen kan Tenant Ownern skapa sin användarprofil.

Hittills har inga vagnparker eller fordon tilldelats någon Tenant. Efter den första inloggningen kan Tenant Ownern tilldela en eller flera vagnparker med alla fordon till en Tenant. Efter tilldelningen kan dessa vagnparker administreras och hanteras. Vid behov kan administratören skapa nya roller med individuella rättigheter eller använda färdiga rollmallar.

För att fler användare ska få åtkomst till uppgifterna i den nya Fleetboard-portalen måste de bjudas in av Tenant Ownern. Som administratör i Fleetboard-portalen registrerar Tenant Ownern namn, språk och roll samt även e-postadress till den användare som ska bjudas in. En e-postinbjudan kommer då att skickas till den nya användaren. Den som bjuder in en ny användare definierar hur länge användaren har rätt att använda rollen med tillhörande rättigheter. I inbjudan framgår vem som bjudit in användaren och i vilken Tenant-roll användaren bjudits in. Via en länk i inbjudan måste även användaren först registrera sig, logga in på Fleetboard-portalen och där uppdatera sin användarprofil. Därefter kan användaren inom ramen för sin tilldelade roll och tillhörande rättigheter använda Fleetboard-portalen.

1.4.3 Rättigheter och roller

Tenant Owner 

Den som fungerar som Tenant Owner ansvarar för den fortsatta anvisningen av rättigheter inom sin Tenant-roll tillsammans med den tilldelade vagnparken/vagnparkerna och har då åtkomst till alla tillgängliga funktioner och fullständig administration. Den här rollen kan inte redigeras eller raderas. Alla andra roller är rollmallar. De kan kopieras, skapas på nytt, redigeras och raderas.

Övriga roller:

Alla roller och tilldelade rättigheter, förutom rollen Tenant Owner, kan definieras fritt av en Tenant Owner. För att underlätta administrationen finns användbara mallar. Dessa mallar innebär fasta rättigheter och de kan inte redigeras. Mallar kan dock kopieras och redigeras i form av en kopia.

Administration av användarprofilen: Nationella och övriga inställningar

I användarprofilen kan ytterligare parametrar administreras, som t.ex. land och avdelningar. Värdena gäller då som standardvärden för användaren för alla Tenants och tilldelade vagnparksdata som användaren har behörighet till. Varje användare kan anpassa sin användaradministration. Om inga inställningar görs i användarprofilen gäller inställningarna för respektive Tenant.

1.5 Meddelandecenter

1.5.1 Produktbeskrivning:

Det finns ett meddelandecenter (Notification Center) i portalen. Ett meddelande (Notification) kan utlösas både av en förare och ett fordon. Meddelandecentret skiljer mellan olika slag av meddelanden samt typer av meddelanden och kommunikationsvägar (t.ex. visning av inkommande meddelanden i Meddelandecentret). Ett meddelande innehåller en kort beskrivning baserad på standardiserade meddelandetexter och en tidpunkt. Varje användare kan konfigurera meddelanden individuellt för aktiva Tenants och kan generellt öppna och stänga av dem. Följande kommunikationssätt är möjliga:

Portalen Inkommande meddelanden visas i portalens Meddelandecenter. Det finns en länk till de enskilda tjänsterna och till de uppgifter som utlöste meddelandet.

E-post: Skicka meddelandet till en mottagare eller till mottagarna på en utskickslista.

1.6 Dashboard & widgets

1.6.1 Produktbeskrivning:

Dashboarden ger användaren snabb åtkomst till relevanta data i en kompakt vy. Användaren kan själv välja ut de widgetar som visas för att skapa en individuell dashboard.

Widgetarna kan som fotnoter även innehålla fördefinierade snabblänkar, som gör det möjligt att hoppa direkt till enskilda tjänsters respektive funktioner.

Användaren kan själv ta bort widgetar. Dessutom kan dashboarden återställas, läggas till eller flyttas.

1.7 Fordon och fordonsutrustning

1.7.1 Fordon

Följande fordon med en understödd fordonsdator (se avsnittet fordonsutrustning) är godkända för Fleetboard-portalen:

Lastbilar från Daimler Truck AG

Märke

Namn

Årsmodell

Mercedes-Benz

eEconic

Fr.o.m. tillverkningsår 10/2022

Mercedes-Benz

eActros

Fr.o.m. årsmodell 10/2021

Mercedes-Benz 

Actros 5

Fr.o.m. tillverkningsår 04/2019

Mercedes-Benz 

Arocs 5 

Fr.o.m. tillverkningsår 04/2019

Mercedes-Benz 

Atego 2

Fr.o.m. tillverkningsår 11/2012

Mercedes-Benz 

New Antos 4

Fr.o.m. tillverkningsår 08/2012

Mercedes-Benz 

New Arocs 4

Fr.o.m. tillverkningsår 10/2011

Mercedes-Benz 

New Actros 4

Fr.o.m. tillverkningsår 10/2011

Mercedes-Benz 

Actros 3 (BM 930-934)

Fr.o.m. tillverkningsår 2008

Lastbilar från andra tillverkare:

Lastbil med dieseldrift och FMS-gränssnitt upp till version 3.0 (begränsad funktionsomfattning på fordon med FMS-databas)

Observera: Lastbilar från andra tillverkare med 100 % batterielektrisk drivlina stöds för närvarande inte (undantag, se Charge Management)

1.7.2 Fordonets utrustning

Följande fordonsdatorer är godkända för Fleetboard Portal:

Truck Data Center 7

Truck Data Center 7 (FB Card)

Truck Data Center 6 (FB Card)

Truck Data Center 6:

En översikt över livscykeln för de olika hårdvarukomponenterna finns på https://www.fleetboard.de/kontakt/faqs/#/ under avsnittet Livscykel.

Vissa av de enskilda Fleetboard-tjänsterna ställer extra villkor för hårdvaran (se särskilt avsnitt, kapitel 2).

1.8 Allmänna systemkrav:

Processor med minst 2 GHz klockfrekvens

Minst 8 GB RAM-minne

Minsta skärmupplösning 1080p (full HD)

Rekommenderad webbläsare:  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i den senaste versionen

För användning av kartan (mappning) rekommenderas ett dedikerat grafikkort

Mobil användning kan fungera, men stöds inte principiellt direkt i första hand.

1.9 Vagnparkstilldelning och fordonsaktivering

1.9.1 Aktivera och inaktivera fordon

För varje fordon i vagnparken aktiveras de tjänster som har bokats för vagnparken, om de tekniska förutsättningarna finns i fordonet. 

Från och med aktiveringen av ett fordon tillkommer serviceavgifter per månad för de aktiverade tjänsterna. Kunden måste skicka de obligatoriska uppgifterna i ett onlineformulär (t.ex. chassinummer, kontaktuppgifter) för aktiveringen. Efter framgångsrik aktivering/inaktivering eller vid frågor kontaktar vi den angivna kontaktpersonen per telefon/e-post.

1.9.2 Tilldela och ta bort fordon från en vagnpark

För att anvisa ett fordon till eller ta bort det från en vagnpark måste fordonet aktiveras/inaktiveras i vagnparken. Så snart fordonet har aktiverats syns det i vagnparken och kan skicka data. När fordonet har inaktiverats skickar det inte längre några data. Kunden kan välja om det inaktiverade fordonet fortfarande visas i vagnparken eller döljs. Ett fordon kan vara aktivt i endast en vagnpark. Ändring/överföring till en annan vagnpark kan göras via supporten.

2
Särskilt avsnitt

2.1 Migreringsvillkor

2.1.1 Livscykelhantering

Efter migreríng till den nya Fleetboard-portalen kan befintliga tjänster få ett något avvikande funktionsomfång. Följande tjänster kommer inte längre att vara tillgängliga

FleetBoard Trailer ID

FleetBoard Trailer Data

FleetBoard Messaging

Fleetboard Disposition (den anslutna produkten HABBL kommer vid en senare tidpunkt också att vara tillgänglig i Fleetboard-portalen)

Fleetboard Uptime (Mercedes-Benz Uptime är tillgänglig i Fleetboard)

2.1.2 Planerad vidareutveckling i den nya Fleetboard-portalen

Följande tjänster och funktioner kommer att vara tillgängliga i den nya Fleetboard-portalen vid en senare tidpunkt

Tjänster

Fleetboard arbetstidsregistrering

Fleetboard nedladdning från förarkort

Fleetboard nedladdning från dataminne

Fleetboard Reports

Fleetboard Mapping och Track & Trace (för dieseldrivna bilar)

Fleetboard färdskrivare

o Körjournal (för bilar med 100 % batterielektrisk drift och dieseldrift)

o Kördiagram (för fordon med dieseldrift)

Funktioner: Visning av fordon i CharterWay 

Gränssnitt / API:er

Fleetboard Driver Card

Meddelanden: Home & Event Call, inbrotts- och stöldlarm

2.1.3 Planerad vidareutveckling av Fleetboard-apparna

Följande Fleetboard-appar blir först vid en senare tidpunkt tillgängliga för vagnparker som visas i den nya Fleetboard-portalen

Fleetboard Driver-appen

Fleetboard Fleet-appen

2.2 Fleetboard körstilsanalys

2.2.1 Produktbeskrivning:

Tjänsten körstilsanalys finns i Fleetboard Portal i Application Analytics och ger användaren en utvärdering av fordonet och föraren (utvärderingsobjekt). Bedömningen baseras på fordonsdata som har samlats in via fordonets dator.

Driftanalysen ger användaren t.ex. följande information: Förarens namn, bedömningsperiod, start- och slutpunkt för körningen, körstil, svårighetsgrad (som grundar sig på genomsnittlig stigning, fordonets genomsnittliga vikt och antal stopp), total körsträcka, snitthastighet, genomsnittlig total bränsleförbrukning, genomsnittlig förbrukning, CO 2 -utsläpp (beräkningen baseras på normalt dieselbränsle), chassinummer och förarnummer.

All information kan ses av användaren i form av en fördefinierad period- eller ruttanalys. Förarens körstil analyseras och bedöms på en skala från 1 till 10 (betyg). Betyget 1,0-3,9 betyder ”ett dåligt resultat”, betyget 4,0-7,9 betyder ”ett genomsnittligt resultat” och betyget 8,0-10,0 betyder ”ett gott resultat”. Bedömningen bygger på en analys av körstilen med avseende på förbrukning (genomsnittlig och total bränsleförbrukning, genomsnittlig och total förbrukning, tomgångsförbrukning, genomsnittligt och totalt CO 2 -utsläpp) samt användning av bromsarna, t.ex. förutseende körstil, pedalrörelser, hastighet, stopp och inbromsning. Analysen innehåller även följande variabler: Total körsträcka, antal stopp, antal kickdowns, bromssträcka, rörelse- och stopptid, instannandesträcka, rullsträcka, EcoRoll-aktiverat avstånd, standardläge, distans och färdsträcka. Data överförs från bilen till servern (t.ex. om DTCO-förarkortet tas bort eller om inget kort används, varje dag kl. 00:00).

2.2.2 Tjänstespecifika maskinvarukrav:

Föraridentifiering med DTCO-förarkort:

Säker identifiering av föraren sker via DTCO-förarkortet. Kortets identitetsnummer måste tilldelas förarnamnet vid administrationen av tjänsten. Föraren tar med sig förarkortet till den nya bilen vid byte av fordon och måste då identifiera sig på nytt med kortet.

Drivlinetyper som stöds

Dieseldrift

Tjänstespecifik fordonsutrustning

Mercedes-Benz lastbilar: Inga

Lastbilar från andra tillverkare: FMS-gränssnitt t.o.m. version 3.0 (begränsad funktionsomfattning för fordon med FMS-databas)

2.3 Fleetboard färdregistrering

2.3.1 Produktbeskrivning:

Tjänsten Registrering av körningar finns i Fleetboard-portalen i Application Logbook och ger information om detaljerna för en körning. Tjänsten omfattar följande uppgifter: Starttid och varaktighet för en körning, kör-­ och vilotid, tidpunkt för aktivering av tändningen, tid när motorn aktiverades och aktiv drifttid för motorn. Händelserna visas för användaren i en körjournal (tabellform) och i ett körschema.

Körschema
Förutom körjournalen i tabellform har användaren möjlighet att visa en diagramvy för alla körningar i vagnparken. Ett bestämt fordon eller en fordonsgrupp väljs ut för visning och en tidsperiod anges, t.ex. aktuell dag, föregående dag eller en individuell tidsperiod. För att begränsa diagrammet till relevant information finns en omfattande sök- och filterfunktion. För det valda området visas diagram med olika informationsinnehåll. Dessa kan dessutom visas på kartan:

Körning och stillastående

Körning

Tändning

Motor

samt ytterligare diagram och aktiviteter (beroende på drivlinetyp)

2.3.2 Tjänstespecifika maskinvarukrav:

Drivlinetyper som stöds

100 % batterielektrisk drift

Tjänstespecifik fordonsutrustning

Mercedes-Benz lastbilar: Inga

2.4 Fleetboard Mapping och Track & Trace:

2.4.1 Produktbeskrivning:

Tjänsten mappning finns i Fleetboard-portalen i Application Map. Här visas uppgifter från de olika Fleetboard-tjänsterna om positionsbestämning av vagnparkerna på en digital, geografisk karta för användaren, i regel en arbetsledare eller en vagnparkschef. Till uppgifterna hör särskilt platsrelaterad information om status och lokalisering av fordon, förare, körningar och gods. Samtidigt kan kartrelevant information som trafikinformation, intressepunkter (POI), Mercedes-Benz serviceverkstäder, kundspecifika adresser eller självvalda områden användas vid mappningen för olika ändamål. Beroende på användarens val visas vid mappningen allmän kartinformation som till exempel trafikinformation eller alternativt kund-, fordons- och vagnparksrelevant information. Förutom den vanliga zoom- och flyttfunktionen erbjuds olika filtreringsmöjligheter för användning av kartan.

Information om körningar och fordon och deras förutsättningar

Det intervall med vilket dina fordon skickar positionsdata till portalen beror på om tjänsten Track & Trace har avtalats för snabbare spårning. Med standardpositioneringen för mappning, d.v.s. utan spårning och uppföljning, registreras fordonets position var 3 minut och efter 30 minuter skickas ett datapaket med 10 positioner till portalen. När tjänsten Track & Trace har avtalats avgör lastbilens fordonsdator, beroende på det land där ditt företag är beläget, med vilket förkortat positioneringsintervall din fordonsinformation skickas. Med den nya färddatorn Truck Data Center kommer du att i de flesta länderna inom EU* att kunna dra nytta av det nya och förbättrade positioneringsintervallet. En position skickas direkt till Fleetboard-portalen var 30:e sekund. Om du har en äldre färddator än Truck Data Center monterad i ditt fordon, t.ex. en Fleetboard fordonsdator, registreras en position för fordonet med tjänsten Track & Trace var 30:e sekund. Efter 10 minuter skickas ett paket med 20 positioner till portalen. Detta lokaliseringsintervall gäller även vid avtalad tjänst Track & Trace om tjänsten används i ett land där 30 sekunders lokalisering inte är tillgänglig (se nedan). Detta gäller oberoende av den inbyggda fordonsdatorn för alla fordon i vagnparken. Observera: Avvikande lokaliseringsintervall kan i undantagsfall erbjudas beroende på skillnader i marknadsutbudet mellan olika länder.

* På följande marknader får fordon som är utrustade med ett Truck Data Center det nya positioneringsintervallet på 30 sekunder utan extra kostnad: Tyskland, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanalöarna, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nordirland, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Sverige, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Vatikanstaten, Cypern.

Genom de avtalade tjänsterna mappning och Track & Trace kan bilarna följas med alla tillhörande positionsdata vid mappningen. Dessutom kan användaren vid mappningen via snabbval följa bilarnas senaste körningar och se alla anslutande händelser under färden. Via de befintliga filtren kan man välja önskade händelser (beroende på ytterligare avtalade Fleetboard-tjänster som tidsregistrering eller Mercedes-Benz Uptime). Om användaren vill genomföra ytterligare analyser av spårningen utöver de senaste 48 timmarna kan användaren ta del av de historiska positionerna för de senaste 12 månaderna i Fleetboard-portalens applikationsloggbok i körjournalen med alla tillhörande händelser.

Mappningsfunktioner

Vid kartläggningen beräknas adresser och rutter genom inmatning av start- och måladresser. Här visas en väglista med information om avstånd och köranvisningar samt rutten på kartan. Dessutom kan ytterligare information beräknas om rutten, som begränsningar av nyttofordonstrafik eller vägtullar, så att användaren kan välja den optimala rutten. För en helt individuell ruttplanering erbjuds ytterligare funktioner i mappningen för visning av räckvidden. Förutom den vanliga visningen av räckvidden per planerad körning i kilometer kan tjänsten Tidsregistrering även inkluderauppgifter om återstående körtid . På kartan finns även en vy för beräknad räckvidd för helt eldrivna bilar . Funktionen  Fordon i närheten  söker utgående från den valda målpunkten på kartan respektive från den valda måladressen de fordon som befinner sig i närheten. För ett fordon kan användaren via funktionen  Isoline Routing  kontrollera fordonets räckvidd, för att exempelvis kunna välja det idealiska fordonet för ett visst mål.

Utöver vanliga intressepunkter (Point of Interest) som nästa större stad eller närmaste Mercedes-Benz-verkstad har användarna möjlighet att själv skapa intressepunkter som adresser för en vagnpark, för att kunna använda dem på kartan och exempelvis jämföra avståndet mellan olika bilar och en viss intressepunkt. Dessutom kan man fastställa individuella områden som användaren vill ta i beaktande. Så kan t.ex. ett meddelande genereras så snart ett fordon passerar en områdesgräns. Då skiljer man mellan att fordonet kör in eller ut ur området.

2.4.2 Tjänstespecifika maskinvarukrav:

Drivlinetyper som stöds

100 % batterielektrisk drift

Tjänstespecifik fordonsutrustning

Mercedes-Benz lastbilar: Inga

o För 30 sekunders lokalisering (om detta är tillgängligt i landet): Truck Data Center

2.4.3 Allmänna tjänstevillkor

Fleetboard fordonsdator Uppdatering till den aktuella programvaruversionen

GPS-signalen säkerställs genom korrekt satellitmottagning (minst 3 satelliter)

Mobilradiokommunikation via 4G-standarden

2.5 Fleetboard Service

2.5.1 Produktbeskrivning:

Fleetboard Service är ett digitalt verktyg för fordonsunderhåll avsett för användare och vagnparksägare. Med tjänsten Fleetboard Service har användaren alltid överblick över vagnparkens status från det att service ska utföras till det utförda underhållet.

En snabb titt på Uptime-sektionen ger en omedelbar överblick över vagnparkens underhållsstatus. Vilka fordon i min vagnpark ska in för underhåll eller är det redan dags för service? För varje enskilt fordon i vagnparken i Fleetboard-portalen kan användaren se en översikt av alla kommande serviceformer. Uppgifterna kommer direkt från fordonets servicedator. Användaren får digitalt stöd för att på ett effektivt sätt planera nödvändiga servicetillfällen för hela vagnparken . Följande data visas för att underlätta underhållsplaneringen: Fordon, mätarställning, prioritet och typ av underhåll, dagar, drifttimmar och kilometer fram till eller efter planerad tidpunkt för nästa service samt beräknat datum för underhållet. Om ingen service finns tillgänglig via fordonet och du som vagnparksägare ändå vill låta utföra underhållsåtgärder, kan du via den manuella underhållsplaneringen skapa helt valfria servicetyper, ställa in önskat serviceintervall och anvisa det till ett eller flera fordon i vagnparken. Typiska exempel på manuellt underhåll är besiktning, rengöring av förarhytten eller andra tekniska kontroller av fordonets skick. Användaren kan välja att lägga till arbeten beträffande bromsar, däcktryck, vätskenivåer och andra slitageåtgärder i form av manuellt underhåll. Om t.ex. oljenivån eller däcktrycket avviker från börvärdet visas detta i Fleetboard Portal. Användaren kan kombinera alla arbeten vid ett underhållstillfälle utan att behöva fråga föraren om fordonets tillstånd. Dessutom erbjuder tjänsten detaljerad information om bilens servicehistorik. Man kan alltid kontrollera när underhållet har utförts och fordonets skick. Vid behov kan även ytterligare information om utfört underhåll anges manuellt. I den historiska underhållsöversikten är funktionen 'Export och utskrift' användbar för att skapa en detaljerad servicebok i den egna dokumentationen.

2.5.2 Tjänstespecifika maskinvarukrav:

Drivlinetyper som stöds

Dieseldrift

Tjänstespecifik fordonsutrustning

Mercedes-Benz lastbilar: Inga

Lastbilar från andra tillverkare: FMS-gränssnitt t.o.m. version 3.0 (begränsad funktionsomfattning för fordon med FMS-databas)

2.6 Fleetboard Charge Management

2.6.1 Produktbeskrivning

Tjänsten Charge Management gör det möjligt att registrera användningsdata och status för högspänningsladdstationer, att överföra kontrollkommandon till dessa stationer samt att planera och auktorisera laddningsaktiviteter för varje fordon.

Användningen av laddstationer analyseras av tjänsten och presenteras i form av index och grafik. Kundrelevanta driftstatusdata för laddstationer, händelser under användning och interaktioner med fordon registreras och presenteras som grafik och i tabellform av tjänsten. Fordon som är anslutna till laddningsstationen kan identifieras och laddning kan tillåtas respektive förbjudas.

Användaren av tjänsten kan upptäcka ett felaktigt handhavande, användningsproblem eller missbruk i ett tidigt skede och effektivt stoppa dessa. Användaren kan dessutom interagera med laddstationer genom att skicka kommandon, t.ex. för att fjärrstyra laddningsförlopp eller inaktivera laddstationer eller återaktivera dem igen. Laddstationernas funktion kan dessutom påverkas av användarinställningar, för att t.ex. begränsa deras effekt till ett visst värde.

Relevanta fordonsinställningar som laddningsstatus, laddningstider och förkonditionering av de elektriska fordonssystemen överförs från fordon med batterielektrisk drivning från tillverkaren Daimler Truck AG. De kan delvis anpassas av användaren utanför fordonet för att skapa önskade funktioner.

Överföringen av användardata som samlas in av laddstationen sker med jämna mellanrum och när vissa händelser inträffar, t.ex. när en laddning påbörjas eller avslutas.

2.6.2 Tjänstespecifika maskinvarukrav

Högspänningsladdstation

Användningen av tjänsten Charge Management kan ske med högspänningsladdstationer från tillverkaren Siemens eller ENGIE/EV-Box. Laddstationer från andra leverantörer kan användas vid behov. En förutsättning för detta är att en föregående teknisk bedömning utförs av Daimler Truck AG.

Tjänsten stöder alla lastbilar med batterielektrisk drivning, förutsatt att de kan anslutas till en av de godkända laddstationerna och laddas.

För fordon med batterielektrisk drivning från tillverkaren Daimler Truck AG kan största möjliga funktionsmeny användas. För fordon från andra tillverkare är funktionsmenyn begränsad.

Drivlinetyper som stöds

100 % batterielektrisk drift

Tjänstespecifik fordonsutrustning

Mercedes-Benz lastbilar: Inga

Lastbilar från andra tillverkare: För fordon från andra tillverkare är funktionsmenyn begränsad.