Ydelsesbeskrivelse Fleetboard Portal

Version 1.2

2022-11-10

1 Generel del

1.1 Introduktion

Kære kunde I dette dokument finder du de væsentlige funktioner og ydelser for produktet Fleetboard fra Daimler Truck AG. Dette er udarbejdet til din information, og oplysningerne er ikke udtømmende, da tjenesterne og serviceydelserne hele tiden videreudvikles løbende. Visningerne i køretøjets dashboard skal altid overholdes og prioriteres højere end alle visninger i forbindelse med Fleetboard, især i den nye Fleetboard Portal.

1.2 Fleetboard-tjenesterne

Fleetboard-tjenesterne, der tilbydes af Daimler Truck AG, er en kombination af en (eller flere) hardwarekomponenter i køretøjet (køretøjs-, tur- og positionsdata kan indsamles og overføres via mobilnet, ligesom data kan modtages på denne måde) og fra tjenester, som stiller disse data til rådighed via https://my.fleetboard.com. Via CAN-bussen i køretøjet får man adgang til lastbilens køretøjselektronik, hvorefter køretøjs-, kørsels- og ordredata overføres til serveren via mobilnettet. Herfra stilles alle vigtige flådeinformationer til rådighed i adgangskodebeskyttet tilstand via internettet. Kunden logger ind med sine personlige adgangsdata i sin bestilte produktgruppe og har adgang til de indsamlede data.

Fleetboard-tjenesteporteføljen er beregnet til køretøjer med konventionel dieseldrift eller batterielektrisk drev. Du kan finde mere detaljerede oplysninger i tjenestebeskrivelserne.

Efter montering af hardwaren kan der vælges og bestilles separate tjenester ud fra et bredt udvalg af tjenester alt efter transportvirksomhedens behov. Du finder en beskrivelse af de enkelte tjenester i den særlige del (kapitel 2).

1.3 Fleetboard Portal


Fleetboard Portal er en webbaseret applikation, som kan tilgås på https://my.fleetboard.com. Informationer og data vises på forskellige måder. Større datamængder kan vises overskueligt og logisk i en listevisning. For en dybere analyse kan der vises yderligere informationer om en datapost via detaljevisninger. Desuden er visningen af sidepanelet til rådighed. Her vises også aktuelle data fra forskellige tjenester. 

Ved registrering af stamdata er tildelingen af grupper (f.eks. aktivgruppe, førergruppe, geogruppe osv.) og tildelingen af brugere til grupper (f.eks. førere til en førergruppe) afgørende. Således kan enkelte datasæt enten knyttes til en gruppe (f.eks. tilknytning af en fører direkte til en førergruppe), eller flere datasæt kan samles under en gruppe (f.eks. flere valg af førere og tildeling til en førergruppe).

Desuden er der adgang til funktioner på tværs af tjenester, f.eks.

Søgefunktioner til fuldtekstsøgning i listevisninger

Eksportfunktion til at vise indhold fra en listevisning i en CSV-fil, et Excel-format eller som PDF

Valg af dato og tidspunkter samt perioder

Datofilter og periodefilter til begrænsning af relevante datasæt i listevisningen

Filterfunktion via forskellige parametre i listevisningen

1.4 Registrering og rettigheder samt roller

1.4.1 Tenant og flådelogik

I den nye Fleetboard Portal er der et nyt logisk niveau, den såkaldte "tenant" (på dansk: "klient"). En tenant kan tilknyttes køretøjer fra forskellige flåder. For en tenant registreres yderligere oplysninger som f.eks. en tenantbetegnelse, en adresse og Tenant Owner. Disse oplysninger vises kun i Fleetboard Portal og har ingen indflydelse på andre systemer eller processer, som f.eks. kontrakt eller afregning. Den komplette administration, brugerrettigheder og rolleadministration sker i Tenant gennem Tenant Owner.

Grafik 1

1.4.2 Første registrering og invitationsstyring

Hver bruger af Fleetboard Portal skal have sin egen e-mailadresse for at kunne registrere sig.

Tenant Owner modtager indledningsvis en invitation til sin tenant fra sin aftalepartner pr. e-mail. Med accept af invitationen har han eller hun mulighed for at registrere sig én gang i portalen og får alle rettigheder inden for Tenant. Han eller hun har ansvaret for de yderligere rettigheder – og rolletildelingen for alle brugere inden for sin tenant.

Efter første login kan Tenant Owner oprette sin brugerprofil.

Indledningsvis er der endnu ikke tilknyttet nogen flåde(r) eller køretøjer til Tenant. Efter det første login kan Tenant Owner tildele en eller flere flåder med alle køretøjer til Tenant. Efter tilknytningen kan denne/disse flåde(r) administreres og håndteres. I den forbindelse kan han eller hun om nødvendigt oprette nye roller med individuelle rettigheder eller anvende rolleskabeloner.

For at flere brugere kan få adgang til dataene i den nye Fleetboard Portal, skal de inviteres af Tenant Owner. Til dette formål registrerer Tenant Owner, ud over navnet, sproget og rollen, e-mailadressen på den bruger, der skal inviteres, i administrationsområdet i Fleetboard Portal. Invitationen sendes derefter til den nye bruger via e-mail. Den inviterende definerer, hvor længe brugeren har ret til at bruge rollen med de pågældende rettigheder. Det fremgår af invitationen, hvem der har inviteret brugeren, og i hvilken tenant han eller hun er blevet inviteret. Via et link i invitationen skal brugeren ligeledes først registrere sig én gang og logge på Fleetboard Portal, hvor han eller hun kan vedligeholde sin brugerprofil. Derefter kan han eller hun benytte Fleetboard Portal inden for rammerne af sin tildelte rolle og de tilhørende rettigheder.

1.4.3 Rettigheder og roller

Tenant Owner: 

Han eller hun har ansvaret for den videre tildeling af rettigheder inden for sin tenant sammen med den/de tilknyttede flåde(r) og har adgang til alle eksisterende funktioner og hele omfanget af administrationen. Denne rolle kan ikke redigeres eller slettes. Alle andre roller er rolleskabeloner. De kan kopieres, oprettes igen, redigeres og slettes.

Andre roller:

Alle roller og tildelte rettigheder, bortset fra rollen som Tenant Owner, kan frit defineres af Tenant Owner. Der findes nyttige skabeloner, der letter administrationen. Disse skabeloner er tildelt faste rettigheder og kan ikke redigeres. Skabeloner kan dog kopieres og redigeres som en kopi.

Administration af brugerprofil: Land og andre indstillinger

Under administrationen kan der administreres flere parametre i brugerprofilen, f.eks. land og enheder. Værdierne gælder så som standardværdier for brugeren for alle tenants og de tildelte flådedata, som brugeren er berettiget til. Hver bruger kan tilpasse sin brugeradministration individuelt. Hvis der ikke foretages indstillinger i brugerprofilen, gælder indstillingerne i den pågældende Tenant.

1.5 Notifikationscenter

1.5.1 Produktbeskrivelse:

Portalen har et Notification Center. Både en fører og et køretøj kan udløse en meddelelse (Notification). Notification Center skelner mellem forskellige typer samt typer af meddelelser og kommunikationsveje (f.eks. visning af indgående meddelelser i Notification Center). Meddelelser indeholder en kort beskrivelse baseret på standardiserede meddelelsestekster og et tidspunkt. Hver bruger kan konfigurere meddelelserne separat for de Tenants, hvor vedkommende er aktiv, og generelt slå dem til og fra. Følgende kommunikationskanaler er mulige:

Portal: Indgående meddelelser vises i portalens Notification Center. Der er et link til de enkelte tjenester og den datapost, der udløste meddelelsen.

E-mail: Afsendelse af meddelelsen til en modtager eller en distributør.

1.6 Dashboard og widgets

1.6.1 Produktbeskrivelse:

Dashboardet giver brugeren hurtig adgang til relevante data i en kompakt oversigt. De viste widgets kan brugeren selv vælge og tilpasse sig eget individuelle dashboard.

Widgets kan også som fodnote indeholde foruddefinerede hurtiglinks, der gør det muligt at springe hen til de pågældende tjenester og funktioner under de enkelte tjenester.

Widgets kan fjernes af brugeren selv. Derudover kan dashboardet nulstilles, tilføjes eller flyttes.

1.7 Køretøjer og køretøjsudstyr

1.7.1 Køretøjer

Følgende køretøjer med en understøttet køretøjscomputer (se køretøjsudstyr) er godkendt til Fleetboard Portal:

Lastbiler fra Daimler Truck AG:

Mærke

Navn

Modelår

Mercedes-Benz

eEconic

fra modelår 10/2022

Mercedes-Benz

eActros

fra modelår 10/2021

Mercedes-Benz 

Actros 5

fra modelår 04/2019

Mercedes-Benz 

Arocs 5 

fra modelår 04/2019

Mercedes-Benz 

Atego 2

fra modelår 11/2012

Mercedes-Benz 

New Antos 4

fra modelår 08/2012

Mercedes-Benz 

New Arocs 4

fra modelår 10/2011

Mercedes-Benz 

New Actros 4

fra modelår 10/2011

Mercedes-Benz 

Actros 3 (type 930-934)

fra modelår 2008

Lastbiler fra andre producenter:

Lastbiler med dieselmotor og FMS-grænseflade op til version 3.0 (begrænset funktionsomfang for køretøjer med FMS-databasis)

Bemærk: Lastbiler fra andre producenter med 100 % batterielektrisk drev understøttes i øjeblikket ikke (undtagelse, se Charge Management)

1.7.2 Køretøjets udstyr

Følgende køretøjscomputere er godkendt til Fleetboard Portal:

Truck Data Center 7

Truck Data Center 7 (FB card)

Truck Data Center 6 (FB card)

Truck Data Center 6:

En oversigt over de forskellige hardwarekomponenters livscyklus findes på https://www.fleetboard.de/kontakt/faqs/#/ under området livscyklus.

Nogle af FleetBoard-enkelttjenesterne har yderligere hardwareforudsætninger (se særlig del, kapitel 2).

1.8 Generelle systemkrav:

Processor med min. 2 GHz switchfrekvens

Mindst 8 GB primær hukommelse (RAM)

Minimum skærmopløsning 1080p (Full HD)

Anbefalet browser:  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i den nyeste version

Et dedikeret grafikkort anbefales til brug af kort (Mapping)

Mobil brug kan fungere, men understøttes generelt ikke direkte i første omgang.

1.9 Flådetildeling og køretøjsaktivering

1.9.1 Aktivering og deaktivering af køretøjer

I hvert køretøj i flåden aktiveres de tjenester, der er bestilt til flåden, såfremt køretøjet opfylder de tekniske forudsætninger. 

Fra aktivering af et køretøj påløber de månedlige gebyrer for de aktiverede tjenester. Med henblik på aktivering skal kunden indsende de nødvendige, obligatoriske oplysninger i en onlineformular (f.eks. stelnummer, kontaktoplysninger). aktiveringen/deaktiveringen er gennemført korrekt, eller hvis du har spørgsmål, kontakter vi den angivne kontaktperson pr. telefon/e-mail.

1.9.2 Tilknytning og fjernelse af køretøjer fra en flåde

For at tildele et køretøj til en flåde eller fjerne det fra en flåde skal køretøjet aktiveres/deaktiveres i flåden. Så snart køretøjet er aktiveret, er det synligt i flåden og sender data. Så snart køretøjet er deaktiveret, sender det ikke længere nogen data. Kunden kan indstille, om det deaktiverede køretøj fortsat skal vises eller skjules i flåden. Et køretøj kan kun være aktivt i en flåde. En ændring/optagelse i en anden flåde kan gennemføres via supporten.

2
Særlig del

2.1 Migreringsbetingelser

2.1.1 Livscyklusforvaltning

Med migrationen til den nye Fleetboard Portal kan de eksisterende tjenester have et lidt anderledes funktionsomfang. Følgende tjenester vil ikke længere være tilgængelige

Fleetboard Trailer ID

Fleetboard-trailerdata

FleetBoard Messaging

Fleetboard Disposition (følgeproduktet HABBL vil også være tilgængeligt i Fleetboard Portal på et senere tidspunkt)

Fleetboard Uptime (Mercedes-Benz Uptime vil være tilgængelig i Fleetboard)

2.1.2 Planlagt videreudvikling i den nye Fleetboard Portal

Følgende tjenester og funktioner vil være tilgængelige i den nye Fleetboard Portal på et senere tidspunkt

Tjenester:

FleetBoard tidsregistrering

FleetBoard førerkort-download

FleetBoard masselager-download

Fleetboard-rapporter

Fleetboard Mapping og Track & Trace (for dieseldrevne køretøjer)

FleetBoard kørselsoptegnelse

o Kørebog (for køretøjer med 100 % batterielektrisk drev og dieselmotor)

o Kørselsdiagram (for dieseldrevne køretøjer)

Funktioner: Visning af køretøjer i CharterWay 

Grænseflader/API'er

Fleetboard Driver Card

Meddelelser: Home & Event Call, indbruds-/tyverialarm

2.1.3 Planlagt videreudvikling af Fleetboard Apps

Følgende Fleetboard Apps bliver først tilgængelige for flåder, der er synlige i den nye Fleetboard Portal, på et senere tidspunkt

Fleetboard Driver App

Fleetboard Fleet App

2.2 Fleetboard kørestilsanalyse

2.2.1 Produktbeskrivelse:

Tjenesten kørestilsanalyse befinder sig i Fleetboard Portal i Application Analytics og giver brugeren en vurdering af køretøjet og føreren (evalueringer). Vurderingen er baseret på køretøjsdata, der er indsamlet via køretøjscomputeren i køretøjet.

Kørestilsanalysen giver f.eks. brugeren følgende oplysninger: Førerens navn, vurderingsperiode, starten og slutningen af den evaluerede tur, kørestil, sværhedsgrad (som udledes af den gennemsnitlige stigning, køretøjets gennemsnitlige vægt og antallet af stop), samlet afstand, gennemsnitshastighed, samlet gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitligt forbrug, CO2-emission (beregnes på grundlag af normalt dieselbrændstof), bilens stelnummer og førernummer.

Alle oplysninger kan ses af brugeren via en foruddefineret periode- eller turanalyse. Førerens kørestil analyseres og vurderes på en skala fra 1 til 10 (point). Point 1,0-3,9 betyder "dårligt resultat", point 4,0-7,9 betyder "gennemsnitligt resultat" og point 8,0-10,0 betyder "godt resultat". Vurderingen er baseret på en analyse af kørestilen med hensyn til forbruget (gennemsnitligt og samlet brændstofforbrug, gennemsnitligt og samlet forbrug under kørsel, brændstofforbrug i tomgang, gennemsnitligt og samlet CO2-udslip) samt anvendelse af bremser, f.eks. forudseende kørestil, pedalbevægelse, hastighed, stop og deceleration. Analysen indeholder desuden følgende oplysninger: Samlet afstand, antal stop, antal kickdowns, bremselængde, bevægelses- og stoptid, rulning, rullestrækning, EcoRoll-aktiveret afstand, standardfunktion, afstand og rejsestrækning. Dataene overføres fra køretøjet til serveren (f.eks. når DTCO-førerkortet fjernes, eller dagligt kl. 00:00, hvis der ikke anvendes et kort).

2.2.2 Tjenestespecifikke hardwareforudsætninger:

Føreridentifikation med DTCO-førerkort:

Den entydige identifikation af føreren sker via DTCO-førerkortet. I administrationen skal kort-ID'et tilknyttes førerens navn. Ved skift af køretøj tager føreren førerkortet med ind i det nye køretøj, hvor han eller hun skal identificere sig igen med kortet.

Understøttede drivtyper

Dieselmotor

Tjenestespecifikt køretøjsudstyr

Mercedes-Benz lastbiler: Ingen

Lastbiler fra andre producenter: FMS-grænseflade indtil version 3.0 (begrænset funktionsomfang for køretøjer med FMS-databasis)

2.3 FleetBoard kørselsregistrering

2.3.1 Produktbeskrivelse:

Tjenesten Kørselsregistrering findes i Fleetboard Portal i Application Logbook, som indeholder oplysninger om detaljerne for en tur. Tjenesten stiller følgende data til rådighed: Starttid og varighed af en kørsel, køre- og hviletid, tidspunktet for aktivering af tændingen, tidsrummet, hvor motoren var aktiveret og varigheden af den aktive motor. Hændelserne vises for brugeren i en kørebog (tabelform) og et kørselsdiagram.

Kørselsdiagram:
Ud over kørebogen i tabelform har brugeren mulighed for at få vist en diagramvisning for alle ture i køretøjsflåden. Til visning vælges et bestemt køretøj eller en køretøjsgruppe, og en visningsperiode indstilles, f.eks. den aktuelle dag, dagen forinden eller en individuel periode. For at indsnævre diagrammet til relevante oplysninger er der en omfattende søge- og filterfunktion til rådighed. For det valgte område vises grafer med forskellige oplysninger, og disse kan også vises på kortet:

Kørsel og stilstand

Tour

Tænding

Motor

samt yderligere diagrammer og aktiviteter (afhængigt af drivtype)

2.3.2 Tjenestespecifik hardware - forudsætning:

Understøttede drivtyper

100 % batteridrevet motor

Tjenestespecifikt køretøjsudstyr

Mercedes-Benz lastbiler: Ingen

2.4 Fleetboard Mapping og Track & Trace:

2.4.1 Produktbeskrivelse:

Tjenesten Mapping befinder sig i Fleetboard Portal i Application Map. Her får brugeren, typisk disponenter eller vognparkledere, vist data om sporing af køretøjsflåder fra de forskellige Fleetboard-tjenester på et digitalt, geografisk kort. Hertil hører især stedrelaterede oplysninger om status og opholdssted for køretøjer, førere, ture og forsendelser. Samtidig kan kortrelevante oplysninger som f.eks. trafikoplysninger, POI'er (Point of Interest), Mercedes-Benz serviceværksteder eller kundespecifikke placeringer og områder, man selv har oprettet i Mapping, bruges til mange forskellige formål. Ud over de kunde-, køretøjs- og flåderelevante oplysninger vises der, afhængigt af brugerens valg, også generelle kortoplysninger som f.eks. trafikoplysninger i Mapping. Ud over den sædvanlige zoom- og forskydningsfunktion tilbydes der forskellige filtreringsmuligheder til håndtering af kortet.

Information om køreture og køretøjer og deres forudsætninger

Intervallet for dine køretøjers afsendelse af positionsdata til portalen afhænger af, om tjenesten Track & Trace er bestilt til en hurtigere sporing. Med Mapping standardpejlingen, dvs. uden Track & Trace, registreres køretøjets positioner hvert 3. minut, og efter 30 minutter sendes der derefter en pakke med 10 positioner til portalen. Hvis tjenesten Track & Trace er bestilt, beslutter den køretøjscomputer, der er monteret i lastbilen, og det land, hvor din virksomhed befinder sig, med hvilket forkortet sporingsinterval dine køretøjer sender data. Med det nye Truck Data Center nyder de i de fleste lande i den Europæiske Union* godt af det nye og forbedrede sporingsinterval, hvormed der hvert 30. sekund sendes en position direkte til Fleetboard Portal. Hvis du har en ældre køretøjscomputer end Truck Data Center monteret i dit køretøj, f.eks. en FleetBoard køretøjscomputer, registreres køretøjets position hvert 30. sekund med tjenesten Track & Trace, hvorefter der efter 10 minutter sendes en pakke med 20 positioner til portalen. Dette sporingsinterval gælder også ved bestilling af tjenesten Track & Trace, hvis du bruger tjenesten i et land, hvor 30 sekunders sporing ikke er tilgængelig (se nedenfor). Dette gælder uafhængigt af den monterede køretøjscomputer for alle køretøjer i flåden. Bemærk: Afvigende lokaliseringsintervaller kan i undtagelsestilfælde opstå som følge af et markedsspecifikt tilbud i enkelte lande.

*På de nedennævnte markeder får køretøjer, der er udstyret med et Truck Data Center, det nye 30 sekunders sporingsinterval uden ekstra omkostninger: Tyskland, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Storbritannien, Irland, Island, Isle of Man, Italien, kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Holland, Nordirland, Norge, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Sverige, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Ungarn, Vatikanstaten, Cypern.

Med de bestilte tjenester Mapping og Track & Trace kan køretøjerne således følges med alle tilhørende positionsdata i Mapping. Desuden har brugeren i Mapping mulighed for at følge med i køretøjernes seneste ture ved hjælp af hurtigvalg, og vedkommende ser i den forbindelse alle tilhørende hændelser for turene. De ønskede hændelser kan vælges via de eksisterende filtre (afhængigt af andre bestilte Fleetboard-tjenester såsom tidsregistrering eller Mercedes-Benz Uptime). Hvis brugeren ud over de seneste 48 timer ønsker yderligere analyser af sporingen, kan brugeren undersøge de historiske positioner for de seneste 12 måneder i Fleetboard Portal i Application Logbook i kørebogen med alle tilhørende kørselshændelser.

Mapping-funktioner

I Mapping beregnes adresser og ruter via indtastning af start- og destinationsadressen for at få vist en vejliste med oplysninger om afstanden og rutevejledningen og for at få vist ruten på kortet. Derudover kan der beregnes yderligere oplysninger om ruten, som f.eks. begrænsninger for erhvervskøretøjer eller vejafgifter, som gør det muligt for brugeren at vælge den optimale rute. Med henblik på den helt individuelle ruteplanlægning tilbydes der i Mapping yderligere funktioner til visning af aktionsradius. Ud over den sædvanlige visning af aktionsradius pr. planlagt tur i km kan tjenesten Tidsregistrering også medtage data om den resterende køretid. Der tilbydes også en visning af aktionsradius for fuldt elektriske køretøjer på kortet. Funktionen Køretøj i nærheden søger efter køretøjer, der befinder sig i nærheden, ud fra det valgte destinationspunkt på kortet eller ud fra den valgte destinationsadresse. Med udgangspunkt i et køretøj kan brugeren ved hjælp af funktionen Isoline Routing kontrollere køretøjets aktuelle aktionsradius for f.eks. at kunne vælge det ideelle køretøj til en bestemt destination.

Ud over almindelige POI'er (Point of Interest) som den næste større by eller det nærmeste Mercedes-Benz værksted har brugerne mulighed for selv at oprette POI'er som en adresse for en flåde, så de kan bruge dem på kortet og f.eks. sammenligne den indbyrdes afstand mellem forskellige køretøjer til et bestemt POI. Desuden kan der fastlægges individuelle områder, som brugeren ønsker at observere. På den måde kan der efter ønske f.eks. genereres en meddelelse, så snart et køretøj passerer en områdegrænse. Der skelnes i den forbindelse mellem køretøjets ind- og udkørsel.

2.4.2 Tjenestespecifik hardware - forudsætning:

Understøttede drivtyper

100 % batteridrevet motor

Tjenestespecifikt køretøjsudstyr

Mercedes-Benz lastbiler: Ingen

o For 30 sekunders lokalisering (hvis tilgængelig i landet): Truck Data Center

2.4.3 Generelle vilkår og betingelser for tjenesten

FleetBoard køretøjscomputer Opdateret til den aktuelle softwareversion

GPS-signal via tilstrækkelig satellitmodtagelse (mindst 3 satellitter)

Netværksdækning via 4G-standarden

2.5 FleetBoard Service

2.5.1 Produktbeskrivelse:

Fleetboard Service er et digitalt værktøj til brugeren og flådeejeren i forbindelse med emnet køretøjsvedligeholdelse. Med tjenesten FleetBoard Service bevarer brugeren altid overblikket over sine flådekøretøjers tilstand, lige fra det forestående serviceeftersyn til det udførte serviceeftersyn.

Et blik på afsnittet Uptime giver straks et overblik over flådens vedligeholdelsestilstand. På hvilke køretøjer i min flåde skal der snart udføres vedligeholdelse, eller for hvilke er vedligeholdelse endda forfalden? Ved nærmere undersøgelse af det enkelte flådekøretøj i Fleetboard Portal får brugeren et overblik over alle forestående vedligeholdelsestyper. Dataene kommer direkte fra køretøjets vedligeholdelsescomputer. På den måde får brugeren digital hjælp til effektivt at planlægge de nødvendige servicetidspunkter for hele flåden. Følgende data vises for at hjælpe brugeren med vedligeholdelsesplanlægningen: Køretøj, kilometerstand, nødvendighed og typen af vedligeholdelse, dage, driftstimer og antal kilometer til næste serviceeftersyn eller antal kilometer, som næste serviceeftersyn er overskredet med, samt den beregnede dato for vedligeholdelsesarbejdet. Hvis en vedligeholdelse via køretøjet ikke er til rådighed, og du som flådeejer alligevel gerne vil have den udført, så har du via den manuelle vedligeholdelsesplanlægning mulighed for at oprette helt vilkårlige vedligeholdelsestyper, fastlægge det ønskede vedligeholdelsesinterval og tilknytte det til et eller flere køretøjer i flåden. Typiske eksempler på manuel vedligeholdelse er TÜV-kontrol, rengøring af førerhuset eller andre tekniske kontroller af køretøjets tilstand. Bremser, dæktryk, væskeniveauer og andre slitagedata kan efter ønske oprettes af brugeren i form af manuel vedligeholdelse. Hvis f.eks. oliestanden eller dæktrykket afviger fra det ønskede, vises dette i Fleetboard Portal. På den måde kan brugeren samle alt arbejde under et serviceeftersyn uden at skulle spørge føreren om køretøjets tilstand. Derudover giver tjenesten detaljerede oplysninger om køretøjets servicehistorik. På den måde kan det altid kontrolleres, hvornår og under hvilken form hvilket serviceeftersyn er blevet udført. Hvis det er nødvendigt, kan der også indtastes yderligere oplysninger om den udførte vedligeholdelse manuelt. I den historiske vedligeholdelsesoversigt er eksport- og udskriftsfunktionen nyttig til at gemme en form for detaljeret tjekliste under din egen dokumentation.

2.5.2 Tjenestespecifikke hardwareforudsætninger:

Understøttede drivtyper

Dieselmotor

Tjenestespecifikt køretøjsudstyr

Mercedes-Benz lastbiler: Ingen

Lastbiler fra andre producenter: FMS-grænseflade indtil version 3.0 (begrænset funktionsomfang for køretøjer med FMS-databasis)

2.6 Fleetboard Charge Management

2.6.1 Produktbeskrivelse

Tjenesten Charge Management gør det muligt at registrere brugsdata og tilstande for højvoltsladestationer, overføre kontrolkommandoer til disse stationer samt planlægge og autorisere opladningsaktiviteter med køretøjer.

Ladestationernes brugsadfærd analyseres af tjenesten og vises i form af nøgletal og grafik. Kunderelevante driftstilstande for ladestationerne, hændelser under brug og interaktioner med køretøjer registreres og vises af tjenesten i grafisk form og tabelform. Køretøjer, der er forbundet med ladestationen, kan identificeres, og opladning kan tillades eller nægtes.

På den måde kan brugeren af tjenesten i god tid registrere anvendelsesfejl, brugsproblemer eller misbrug og effektivt modvirke disse. Brugeren kan desuden interagere med ladestationer ved at sende kommandoer for f.eks. at fjernstyre opladninger eller sætte ladestationer i stilstand eller tilbage til driftsklar tilstand. Derudover kan brugerindstillinger påvirke ladestationernes funktionsmåde, f.eks. for at begrænse dens udgangseffekt til en bestemt værdi.

Relevante køretøjsindstillinger vedrørende opladningsadfærd, opladningstider og forkonditionering af de elektriske køretøjssystemer overføres fra køretøjer med batterielektrisk drev fra producenten Daimler Truck AG og kan i et vist omfang tilpasses til den ønskede adfærd af brugeren uden for køretøjet.

Overførslen af de brugsdata, der indsamles fra ladestationen, sker med regelmæssige tidsintervaller og ved forekomsten af bestemte hændelser, som f.eks. start eller afslutning af en opladning.

2.6.2 Tjenester - specifikke hardwareforudsætninger

Højvoltsladestation

Brugen af tjenesten Charge Management kan ske med højvoltsladestationer fra producenten Siemens eller ENGIE/EV-Box. Ladestationer fra andre udbydere kan eventuelt benyttes. Forudsætningen herfor er en forudgående teknisk vurdering foretaget af Daimler Truck AG.

Tjenesten understøtter enhver lastbil med batterielektrisk drev, såfremt den kan tilsluttes og oplades med en af de godkendte ladestationer.

I forbindelse med køretøjer med batterielektrisk drev fra producenten Daimler Truck AG kan det størst mulige funktionsomfang udnyttes. Funktionsomfanget er begrænset med køretøjer fra andre producenter.

Understøttede drivtyper

100 % batteridrevet motor

Tjenestespecifikt køretøjsudstyr

Mercedes-Benz lastbiler: Ingen

Lastbiler fra andre producenter: Funktionsomfanget er begrænset med køretøjer fra andre producenter.