Popis služeb portálu Fleetboard

Verze 1.2

2022-11-10

1 Obecná část

1.1 Úvod

Vážení zákazníci, v tomto dokumentu naleznete základní funkce a služby produktu Fleetboard společnosti Daimler Truck AG. Tento dokument slouží pro vaši informaci a nečiní si nárok na úplnost, protože nabízené služby a servis podléhají neustálému dalšímu vývoji. Vždy se musíte řídit ukazateli a indikacemi v dashboardu vozidla, které mají prioritu, především zobrazení v rámci Fleetboardu, zejména na novém portálu Fleetboard.

1.2 Služby Fleetboard

Služby Fleetboard nabízené společností Daimler Truck AG jsou kombinací jedné (nebo několika) hardwarových součástí ve vozidle (které shromažďují údaje o vozidle, data o trase a poloze a data přenášejí nebo přijímají přes mobilní telefonní sítě) a služeb, které poskytují tato data prostřednictvím https://my.fleetboard.com. Sběrnice CAN ve vozidle umožňuje přístup k elektronice nákladního vozidla, následně se údaje o vozidle, jízdě a zakázce přenášejí přes mobilní síť na server. Ze serveru jsou pak všechny důležité informace o vozovém parku chráněné heslem k dispozici na internetu. Zákazník se přihlásí pomocí osobních přístupových údajů do objednané produktové skupiny a má tak přístup ke shromážděným údajům.

Portfolio služeb Fleetboard je vytvořeno pro vozidla s konvenčním dieselovým pohonem nebo bateriovým elektrickým pohonem. Přesnější informace obsahují popisy služeb.

Po instalaci hardwaru lze vybrat a objednat jednotlivé služby z široké nabídky služeb podle potřeb přepravní firmy. Popis jednotlivých služeb najdete ve Zvláštní části (kapitola 2).

1.3 Portál Fleetboard


Portál Fleetboard představuje webovou aplikaci dostupnou na adrese https://my.fleetboard.com. Informace a data se zobrazují různými způsoby. Větší množství dat lze přehledně a transparentně zobrazit v zobrazení seznamu. Pro hlubší analýzu lze zobrazit další informace k datovému záznamu v zobrazeních podrobností . Dále je k dispozici zobrazení postranního panelu . Na tomto panelu se rovněž zobrazují aktuální data z nejrůznějších služeb. 

Při zaznamenávání kmenových dat je zásadní přiřazení skupin (např. skupina aktiv, skupina řidičů, geografická skupina atd.) a přiřazení uživatelů ke skupinám (např. řidič ke skupině řidičů). Tímto způsobem lze ke skupině přiřadit buď jednotlivé datové záznamy (např. přiřazení řidiče přímo ke skupině řidičů), nebo je možné hned přidružit několik datových záznamů k jedné skupině (např. vícenásobný výběr řidičů a přiřazení ke skupině řidičů).

Dále jsou k dispozici služby nad rámec funkčnosti, jako například

funkce vyhledávání pro fulltextové vyhledávání v zobrazeních seznamu

funkce exportu pro zobrazený obsah zobrazení seznamu do souboru CSV, do formátu Excelu nebo jako PDF

výběr data a výběr času i období

filtr data a filtr období k omezení relevantních datových záznamů v zobrazení seznamu

funkce filtrování pomocí různých parametrů v zobrazení seznamu

1.4 Registrace, práva a role

1.4.1 Tenant a logika vozového parku

Na novém portálu Fleetboard je k dispozici nová logická úroveň, tzn. „tenant“ („česky: mandant"). K jednomu tenantu mohou být přiřazena vozidla z různých vozových parků. K tenantu se zaznamenávají další informace jako např. označení tenantu, adresa a vlastník tenantu. Tyto informace se zobrazují pouze na portálu Fleetboard a nemají vliv na jiné systémy nebo procesy, jako např. smlouva nebo vyúčtování. Kompletní Administration, správa uživatelských práv a rolí se provádí v tenantu prostřednictvím vlastníka tenantu.

Grafik 1

1.4.2 Prvotní registrace a správa pozvánek

Každý uživatel portálu Fleetboard potřebuje k registraci vlastní e-mailovou adresu.

Vlastník tenantu obdrží na začátku od svého smluvního partnera e-mailem pozvánku ke svému tenantu. Přijetím pozvánky má možnost jednorázové registrace na portálu a získá všechna práva v rámci tenantu. Má odpovědnost za další přidělení práv a rolí všech uživatelů v rámci jeho tenantu.

Po prvotním přihlášení může vlastník tenantu vytvořit svůj uživatelský profil.

Na začátku nejsou k tenantu ještě přiřazeny vozové parky ani vozidla. Po prvním přihlášení může vlastník tenantu přiřadit k tenantu jeden nebo několik vozových parků se všemi vozidly. Po přiřazení je možné provádět správu a řízení těchto vozových parků. V případě potřeby může přitom vlastník tenantu vytvořit nové role s individuálními právy nebo použít šablony rolí.

Aby tak měli další uživatelé přístup k datům v rámci nového portálu Fleetboard, musí je pozvat vlastník tenantu. Za tímto účelem zadá vlastník tenantu v Administration portálu Fleetboard kromě jména, jazyka a role také e-mailovou adresu uživatele, který má být pozván. Pozvánka se pak zašle novému uživateli e-mailem. Osoba, která zve, definuje, jak dlouho má uživatel právo používat roli s příslušnými právy. Z pozvánky vyplývá, kdo pozval uživatele a do kterého tenantu byl pozván. Pomocí odkazu v pozvánce se musí uživatel rovněž nejprve jednorázově registrovat, přihlásit do portálu Fleetboard a tam spravovat svůj uživatelský profil. Poté může používat portál Fleetboard v rámci své přiřazené role a příslušných práv.

1.4.3 Práva a role

Vlastník tenantu: 

Nese odpovědnost za další přidělení práv v rámci svého tenantu včetně přiřazených vozových parků a má přístup ke všem dostupným funkcím a kompletní správě. Tuto roli nelze upravovat nebo vymazat. Všechny další role jsou šablony rolí. Lze je kopírovat, nově vytvořit, upravovat a vymazat.

Další role:

Další role a přidělená práva, kromě role vlastník tenantu, je možné volně definovat prostřednictvím vlastníka tenantu. Pro jednodušší Administration jsou k dispozici užitečné šablony. K těmto šablonám jsou přiřazena pevná práva a nelze je upravovat. Šablony ale můžete kopírovat a jako kopii upravovat.

Administration uživatelského profilu: Země a ostatní nastavení

V Administration je možné spravovat v uživatelském profilu další parametry jako např. země a jednotky. Hodnoty pak platí jako standardní hodnoty uživatele pro všechny tenanty a data přiřazeného vozového parku, ke kterým je uživatel oprávněn přistupovat. Každý uživatel si může individuálně přizpůsobit správu uživatele. Pokud se v uživatelském profilu neprovedou platná nastavení, platí nastavení v příslušném tenantu.

1.5 Notification Center

1.5.1 Popis produktu:

Portál obsahuje Notification Center. Spouštěčem oznámení (notifikace) může být řidič i vozidlo. Notification Center rozlišuje různé druhy a také typy oznámení a komunikačních kanálů (např. zobrazování příchozích hlášení v Notification Center). Oznámení obsahují stručný popis založený na standardizovaných textech oznámení a čas. Každý uživatel může konfigurovat oznámení individuálně pro tenanty, v nichž je aktivní, a obecně zapínat a vypínat. Možné jsou následující komunikační kanály:

Portál: Příchozí oznámení se zobrazují v Notification Centru portálu. Existuje propojení s jednotlivými službami a s datovým záznamem, který oznámení spustil.

E-mail: Odeslání oznámení příjemci nebo distribuci.

1.6 Dashboard a widgety

1.6.1 Popis produktu:

Dashboard poskytuje uživateli v kompaktním přehledu rychlý přístup k důležitým údajům. Uživatel si může sám vybrat zobrazené widgety a vytvořit si individuální dashboard.

Widgety mohou jako zápatí obsahovat i předdefinované rychlé odkazy, které umožňují přejít na konkrétní služby a funkce jednotlivých služeb.

Widgety může odstranit samotný uživatel. Dashboard lze resetovat na výchozí nastavení, přidat nebo posouvat.

1.7 Vozidla a vybavení vozidel

1.7.1 Vozidla

Pro portál Fleetboard jsou schválena následující vozidla s podporovaným počítačem vozidla (viz vybavení vozidla):

Nákladní automobily Daimler Truck AG

Značka

Název

Rok výroby

Mercedes-Benz

eEconic

od roku výroby 10/2022

Mercedes-Benz

eActros

od roku výroby 10/2021

Mercedes-Benz 

Actros 5

od roku výroby 04/2019

Mercedes-Benz 

Arocs 5 

od roku výroby 04/2019

Mercedes-Benz 

Atego 2

od roku výroby 11/2012

Mercedes-Benz 

New Antos 4

od roku výroby 08/2012

Mercedes-Benz 

New Arocs 4

od roku výroby 10/2011

Mercedes-Benz 

New Actros 4

od roku výroby 10/2011

Mercedes-Benz 

Actros 3 (BM 930-934)

od roku výroby 2008

Nákladní automobily jiných výrobců:

Nákladní automobily s dieselovým pohonem a rozhraním FMS do verze 3.0 (omezený rozsah funkcí u vozidel s databází FMS)

Upozornění: Nákladní automobily jiných výrobců se 100 % elektrickým pohonem na baterie nejsou v současné době podporovány (výjimka viz Charge Management)

1.7.2 Výbava vozidla

Následující počítače vozidla jsou schváleny pro portál Fleetboard:

Truck Data Center 7

Truck Data Center 7 (karta řidiče FleetBoard)

Truck Data Center 6 (karta řidiče FleetBoard)

Truck Data Center 6

Přehled životních cyklů různých hardwarových komponent naleznete na adrese https://www.fleetboard.de/kontakt/faqs/#/ v části Životní cyklus.

Některé samostatné služby Fleetboard mají dodatečný hardwarový předpoklad (viz zvláštní část, kapitola 2).

1.8 Obecné systémové předpoklady:

Procesor s taktovací frekvencí alespoň 2 GHz

Hlavní paměť (RAM) minimálně 8 GB

Minimální rozlišení obrazovky 1080p (Full HD)

Doporučené prohlížeče:  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge v nejnovější verzi

Pro používání mapy (Mapping) se doporučuje dedikovaná grafická karta

Mobilní použití může fungovat, ale prozatím není v zásadě přímo podporováno.

1.9 Přiřazení vozového parku a aktivace vozidla

1.9.1 Aktivace a deaktivace vozidel

V každém vozidle vozového parku jsou aktivovány takové služby, které byly pro vozový park objednány, pokud existují ve vozidle technické předpoklady. 

Od aktivace vozidla se účtují měsíční poplatky za aktivované služby. Pro aktivaci musí zákazník zadat požadované povinné údaje v online formuláři (např. VIN, kontaktní údaje). Po úspěšné aktivaci/deaktivaci nebo v případě doplňujících dotazů kontaktujeme uvedenou kontaktní osobu telefonicky/e-mailem.

1.9.2 Přiřazení vozidel k vozovému parku a odstranění vozidel

Chcete-li vozidlo přiřadit k vozovému parku nebo jej z vozového parku odstranit, musíte vozidlo ve vozovém parku aktivovat/deaktivovat. Jakmile se vozidlo aktivuje, je viditelné ve vozovém parku a odesílá data. Jakmile se vozidlo deaktivuje, již data neodesílá. Zákazník může nastavit, zda bude deaktivované vozidlo nadále viditelné ve vozovém parku, nebo zda se skryje. Vozidlo může být aktivní pouze v jednom vozovém parku. Změnu/přijetí do jiného vozového parku lze iniciovat prostřednictvím podpory.

2
Zvláštní část

2.1 Podmínky migrace

2.1.1 Lifecycle Management

S migrací do nového portálu Fleetboard se může rozsah stávajících služeb nepatrně lišit. Následující služby již nebudou k dispozici

Fleetboard Trailer ID

Fleetboard Trailer Data

Fleetboard Messaging

Fleetboard Disposition (Následný produkt od firmy HABBL bude rovněž později k dispozici na portálu Fleetboard)

Fleetboard Uptime (Na portálu Fleetboard bude k dispozici Mercedes-Benz Uptime)

2.1.2 Plánovaná inovace na novém portálu Fleetboard

Na novém portálu Fleetboard budou později k dispozici tyto služby a funkce

Služby:

Fleetboard evidence času

Fleetboard stahování dat z karet řidičů

Fleetboard stahování dat z paměťových zařízení

Fleetboard Reports

Fleetboard Mapping a Track & Trace (pro vozidla s dieselovým pohonem)

Fleetboard zaznamenávání jízd

o Kniha jízd (pro vozidla se 100 % elektrickým pohonem a dieselovým pohonem)

o Graf jízd (pro vozidla s dieselovým pohonem)

Funkce: Zobrazení vozidel v CharterWay 

Rozhraní / API

Karta Fleetboard Driver App

Zprávy: Home & Event Call, varovné zařízení proti vloupání a odcizení vozidla

2.1.3 Plánovaná inovace Fleetboard aplikací

Následující Fleetboard aplikace budou pro vozové parky, které jsou viditelné na novém portálu Fleetboard, k dispozici teprve později

Aplikace Fleetboard Driver App

Aplikace Fleetboard Fleet App

2.2 Fleetboard analýza nasazení

2.2.1 Popis produktu:

Služba Analýza nasazení se nachází na portálu Fleetboard v sekci Application Analytics a poskytuje uživateli hodnocení vozidla a řidiče (předměty hodnocení). Hodnocení je založeno na údajích o vozidle a datech zaznamenaných palubním počítačem ve vozidle.

Analýza nasazení poskytuje uživateli např. následující informace: Jméno řidiče, období hodnocení, začátek a konec hodnocené trasy, jízdní styl, stupeň obtížnosti (který vyplývá z průměrného stoupání, průměrné hmotnosti vozidla a počtu zastávek), celková vzdálenost, průměrná rychlost, průměrná celková spotřeba paliva, průměrná spotřeba, emise CO 2 (výpočet vychází z běžné motorové nafty), identifikační číslo vozidla VIN a číslo řidiče.

Uživatel si může nechat zobrazit všechny informace díky předdefinované analýze období nebo analýze tras. Jízdní styl řidiče se analyzuje a hodnotí na stupnici 1 až 10 (známky). Známka 1,0-3,9 znamená „špatný výsledek“, známka 4,0–7,9 znamená „průměrný výsledek“ a známka 8,0–10,0 znamená „dobrý výsledek“. Hodnocení je založeno na analýze jízdního stylu z hlediska spotřeby (průměrná a celková spotřeba paliva, průměrná a celková spotřeba při jízdě, spotřeba paliva při volnoběhu, průměrné a celkové emise CO 2 a také na analýze používání brzd, např. předvídavý jízdní styl, pohyb pedálu, rychlost, zastavování a decelerace. Analýza zahrnuje také následující ukazatele: celková vzdálenost, počet zastávek, počet kickdownů, brzdná dráha, doba pohybu a stání, vzdálenost ujetá setrvačností, vzdálenost pojíždění, aktivovaná funkce EcoRoll, standardní režim, vzdálenost a konkrétní trasa. Data se přenášejí z vozidla na server (např. když se odstraní karta řidiče DTCO nebo pokud se žádná z těchto karet nepoužívá, denně v 00:00).

2.2.2 Předpoklady pro specifické hardwarové služby:

Identifikace řidiče pomocí karty řidiče DTCO:

Jednoznačná identifikace řidiče se provádí přes kartu řidiče DTCO . Ve správě musí být přiřazeno ID karty ke jménu řidiče. Při změně vozidla si řidič vezme kartu řidiče s sebou do nového vozidla a musí se v tomto vozidle znovu identifikovat kartou.

Podporované druhy pohonu

Dieselový pohon

Služby specifického vybavení vozidla

Nákladní vozidla Mercedes-Benz: žádná

Nákladní vozidla jiných výrobců: rozhraní FMS do verze 3.0 (omezený rozsah funkcí u vozidel s databází FMS)

2.3 Fleetboard zaznamenávání jízd

2.3.1 Popis produktu:

Služba Zaznamenávání jízd se nachází na portálu Fleetboard v sekci Logbook a poskytuje informace k podrobnostem jednotlivé trasy. Služba poskytuje následující údaje: čas zahájení a trvání jízdy, doba řízení a odpočinku, čas zapnutí zapalování, čas, kdy byl aktivován motor a doba s aktivním motorem. Tyto události se uživateli zobrazují v knize jízd (tabulková forma) a grafu jízd.

Graf jízd:
Kromě knihy jízd v tabulkové formě má uživatel možnost zobrazení grafu pro všechny trasy vozového parku. Pro zobrazení se vybere určité vozidlo nebo skupina vozidel a nastaví se období sledování, např. aktuální den, předchozí den nebo individuální období. Rozsáhlá funkce vyhledávání a funkce filtrování umožňují omezit informace zobrazované v grafu na důležité informace. Pro vybranou oblast se zobrazují grafy s různými informacemi, existuje ještě možnost zobrazení na kartě:

jízda a stav

trasa

zapalování

motor

a další grafy a aktivity (v závislosti na druhu pohonu)

2.3.2 Předpoklady pro specifické hardwarové služby:

Podporované druhy pohonu

100 % bateriový elektrický pohon

Služby specifického vybavení vozidla

Nákladní vozidla Mercedes-Benz: žádná

2.4 Fleetboard Mapping a Track & Trace:

2.4.1 Popis produktu:

Služba Mapping se nachází na portálu Fleetboard v aplikaci Application Map. Zde se uživateli, obvykle disponentovi nebo vedoucímu vozového parku, zobrazují na digitální zeměpisné mapě údaje o poloze vozidel vozového parku z různých služeb portálu Fleetboard. Sem patří především informace vztahující se k místu ohledně stavu a místa výskytu vozidel, řidičů, tras a zásilek. Služba Mapping zároveň umožňuje využívat k různým účelům informace související s mapou jako dopravní informace, body zájmu (POI), servisy Mercedes-Benz, místa specifická pro zákazníky a individuálně vytvořené oblasti. Kromě informací relevantních pro zákazníky, vozidla a vozový park se zobrazují ve službě Mapping v závislosti na výběru uživatele také obecné mapové informace, jako například dopravní informace. Při používání mapy se nabízejí kromě běžných funkcí zvětšení/zmenšení a posouvání také různé možnosti filtrování.

Informace o jízdách a vozidlech a jejich předpokladech

Interval, v němž Vaše vozidla odesílají data o poloze na portál, závisí na tom, zda je objednaná služba Track & Trace pro rychlejší lokalizaci. Se standardním zjištění polohy v rámci služby Mapping, tzn. bez Track & Trace, se zaznamenávají polohy vozidla v intervalu 3 minut, po 30 minutách se pak odesílá na portál datový paket s 10 polohami. Je-li objednána služba Track & Trace, rozhoduje palubní počítač instalovaný ve vozidle a země, ve kterém Vaše firma sídlí o tom, v jakém kratším intervalu zjištění polohy vozidla data odesílají. Nové Truck Data Center Vám umožní ve většině zemí Evropské unie* využívat nový a optimalizovaný interval zjištění polohy, se kterým se poloha odesílá přímo na portál Fleetboard každých 30 sekund. Pokud máte ve vozidle nainstalovaný starší palubní počítač než Truck Data Center, například palubní počítač Fleetboard, služba Track & Trace bude zaznamenávat polohu vozidla každých 30 sekund; po 10 minutách se pak na portál odesílá datový paket s 20 polohami. Tento interval zjištění polohy platí také při objednání služby Track & Trace, pokud službu využíváte v zemi, kde není k dispozici 30sekundové zjištění polohy (viz níže). To platí pro všechna vozidla ve vozovém parku bez ohledu na instalovaný palubní počítač. Upozornění: Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout jiné intervaly zjištění polohy kvůli nabídce specifické pro daný trh v jednotlivých zemích.

* Na následujících trzích získají vozidla vybavená komponentou Truck Data Center nový 30sekundový interval zjištění polohy bez dodatečných nákladů: Německo, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Řecko, Velká Británie, Irsko, Island, Isle of Man, Itálie, Normanské ostrovy, Chorvatsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemí, Severní Irsko, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česká republika, Maďarsko, Vatikán, Kypr.

Prostřednictvím objednaných služeb Mapping a Track & Trace lze tedy v rámci služby Mapping sledovat vozidla se všemi souvisejícími daty o poloze. Kromě toho má uživatel v rámci služby Mapping možnost pomocí rychlého výběru sledovat poslední trasy vozidel a vidí k tomu všechny příslušné události na trasách. Pomocí stávajících filtrů lze zvolit požadované události (v závislosti na dalších rezervovaných službách portálu Fleetboard, jako je evidence času nebo Mercedes-Benz Uptime). Pokud potřebuje uživatel další analýzy sledování nad rámec posledních 48 hodin, může si na portálu Fleetboard v Application Logbook v knize jízd prohlédnout historické pozice za posledních 12 měsíců se všemi souvisejícími událostmi jízd.

Funkce Mapping

Ve službě Mapping se provádí výpočet adres a tras zadáním počáteční a cílové adresy, následně se načte seznam tras s informacemi o vzdálenosti a pokyny k trase a trasa se zobrazí na mapě. Navíc lze vypočítat podrobnější informace o trase, jako jsou omezení pro užitková vozidla nebo náklady na mýtné, což uživateli umožní zvolit optimální trasu. Pro účely zcela individuálního plánování tras jsou ve službě Mapping nabízeny další funkce zobrazení dojezdu. Kromě běžného zobrazení dojezdu k plánované trase v km je možné zohlednit využitím služby Evidence času také data ke zbývající době řízení. Na mapě se nabízí i zobrazení dojezdu pro vozidla na plně elektrický pohon. Funkce Vozidla v blízkosti vyhledá vozidla nacházející se na trasách v blízkosti, přičemž se vychází z vybraného cílového bodu na mapě, resp. ze zvolené cílové adresy. Uživatel může pomocí funkce  Isoline Routing  pro konkrétní vozidlo zkontrolovat, jak to vypadá s jeho dojezdem, a zvolit tak např. ideální vozidlo pro určitý cíl.

Kromě obvyklých bodů zájmu (POI), jako je nejbližší větší město nebo nejbližší servis Mercedes-Benz, mají uživatelé možnost sami vytvářet body zájmu jako adresy vozového parku, aby je mohli používat na mapě a například porovnávat vzdálenost různých vozidel k určitému bodu zájmu. Lze individuálně určovat i oblasti, které chce uživatel sledovat. Na základě požadavku uživatele je tak možné generovat oznámení, jakmile vozidlo překročí hranici oblasti. Přitom se rozlišuje vstoupení vozidla do oblasti a opuštění oblasti.

2.4.2 Předpoklady pro specifické hardwarové služby:

Podporované druhy pohonu

100 % bateriový elektrický pohon

Výbava vozidla specifická pro konkrétní služby

Nákladní vozidla Mercedes-Benz: žádná

o Pro zjištění polohy v 30sekundovém intervalu (je-li k dispozici v konkrétní zemi): Truck Data Center

2.4.3 Specifické předpoklady pro všeobecné služby

Palubní počítač Fleetboard: Aktualizace na aktuální verzi softwaru

Signál GPS garantovaný dostatečným satelitním příjmem (alespoň 3 satelity)

Mobilní síť podporující standard 4G

2.5 Fleetboard Service

2.5.1 Popis produktu:

Fleetboard Service je digitální nástroj určený pro uživatele a majitele vozového parku zaměřený na údržbu vozidel. Díky službě Fleetboard Service má uživatel vždy přehled o stavu svého vozového parku, od nevyřízené údržby až po údržbu již provedenou.

Zobrazí si sekci Uptime a okamžitě má přehled o stavu údržby vozového parku. U kterých vozidel ve vozovém parku se musí provést nejdříve údržba, nebo jsou dokonce již servisní úkony po termínu? Při bližší kontrole jednotlivých vozidel ve vozovém parku na portálu Fleetboard vidí uživatel přehledně všechny nevyřízené druhy údržby. Data pocházejí přímo z počítače údržby ve vozidle. Uživatel tak získá digitální podporu pro efektivní plánování potřebných termínů údržby celého vozového parku. Uživateli se zobrazí následující údaje pro podporu plánování údržby: vozidlo, počet ujetých kilometrů, naléhavost a typ údržby, dny, provozní hodiny a kilometry do nebo od termínu provedení příští údržby a vypočtené datum servisního úkonu. Pokud není údržba prostřednictvím vozidla k dispozici, a jako majitel vozového parku chcete přesto nechat údržbu provést, máte možnost vytvořit přes manuální plánování údržby zcela libovolné druhy údržby, stanovit požadovaný interval údržby a přiřadit je jednomu nebo několika vozidlům ve vozovém parku. Typickými příklady manuální údržby jsou technická kontrola STK, čištění kabiny řidiče nebo jiné technické kontroly stavu vozidla. Uživatel může volitelně vytvořit ve formě manuálních údržeb podklady ke stavu brzd, tlakům vzduchu v pneumatikách, stavu provozních kapalin a jiná data týkající se opotřebení. Pokud se například hladina oleje nebo tlak v pneumatikách odchýlí od požadované hodnoty, zobrazí se to na portálu Fleetboard. To umožňuje uživateli spojit všechny činnosti do jednoho termínu provedení údržby, aniž by musel u řidiče zjistit stav vozidla. Tato služba navíc poskytuje podrobné informace k historii údržby vozidla. Vždy je tak možné ověřit čas, stav i úkony provedené údržby. V případě potřeby lze manuálně zadat i doplňující informace k provedené údržbě. V rámci přehledu historie údržby je užitečná funkce Export a Tisk, protože tak lze ukládat vlastní detailní doklady v papírové formě.

2.5.2 Předpoklady pro specifické hardwarové služby:

Podporované druhy pohonu

Dieselový pohon

Služby specifického vybavení vozidla

Nákladní vozidla Mercedes-Benz: žádná

Nákladní vozidla jiných výrobců: Rozhraní FMS do verze 3.0 (omezený rozsah funkcí u vozidel s databází FMS)

2.6 Fleetboard Charge Management

2.6.1 Popis produktu

Služba „Charge Management“ umožňuje sběr dat o využívání a stavech vysokonapěťových nabíjecích stanic, přenos řídicích příkazů do těchto stanic a také plánování a autorizaci nabíjení vozidla a činností s tím spojených.

Služba analyzuje využívání nabíjecích stanic a prezentuje ho v podobě ukazatelů a grafů. Zaznamenávají se provozní stavy nabíjecích stanic, události během používání a interakce s vozidly relevantní pro zákazníka, které služba prezentuje v grafické a tabulkové formě. Je možné identifikovat vozidla připojená k nabíjecí stanici a povolit nebo zakázat nabíjení.

Uživatel služby může tímto způsobem včas odhalit chyby při používání, problémy při používání nebo zneužití a přijmout účinná protiopatření. Uživatel navíc může interagovat s nabíjecími stanicemi odesíláním příkazů, a tak např. dálkově ovládat procesy nabíjení, vyřazovat nabíjecí stanice z provozu, resp. je opět uvádět do stavu připravenosti k provozu. Způsob fungování nabíjecích stanic lze dále ovlivnit uživatelským nastavením, např. omezit jejich odevzdaný výkon na určitou hodnotu.

Relevantni nastavení vozidla pro chování při nabíjení, doby nabíjení a předběžná příprava elektrických systémů vozidla se přenášejí z vozidel s bateriovým elektrickým pohonem výrobce Daimler Truck AG a uživatel může nastavení částečně upravit mimo vozidlo v souladu s požadavky na chování.

Přenos dat o používání zaznamenaných nabíjecí stanicí se provádí v pravidelných časových intervalech a při výskytu určitých událostí, jako např. spuštění nebo ukončení procesu nabíjení.

2.6.2 Hardwarové předpoklady pro služby

Vysokonapěťová nabíjecí stanice

Službu Charge Management je možné používat s vysokonapěťovými nabíjecími stanicemi od výrobců Siemens nebo ENGIE/EV-Box. Případně lze používat nabíjecí stanice dalších poskytovatelů. Předpokladem k tomu je předchozí technické posouzení provedené společností Daimler Truck AG.

Služba podporuje každé nákladní vozidlo s bateriovým elektrickým pohonem, pokud je vozidlo připojeno ke schválené nabíjecí stanici a může se nabíjet.

Maximálně možný rozsah funkcí lze využívat s vozidly s bateriovým elektrickým pohonem výrobce Daimler Truck AG. S vozidly jiných výrobců je rozsah funkcí omezen.

Podporované druhy pohonu

100 % bateriový elektrický pohon

Služby specifického vybavení vozidla

Nákladní vozidla Mercedes-Benz: žádná

Nákladní vozidla jiných výrobců: S vozidly jiných výrobců je rozsah funkcí omezen.